FORUM MUSICAE
Centre per a la divulgació i dinamització dels ensenyaments musicals a les Balears


És una associació sense ànim de lucre la finalitat de la qual és la d’ésser un centre de dinamització i divulgació dels ensenyaments musicals a les Illes Balears, independent, obert i plural, que reuneixi tots els sectors i persones relacionades amb aquest camp. Amb la intenció d’unir els esforços que es fan des dels diferents col·lectius per posar-los al servei de l’interès general i la voluntat de promoure el diàleg constructiu entre tots els sectors, les institucions i les persones relacionades amb la música.

Ens trobem així davant un centre al servei de la nostra realitat cultural que neix amb la voluntat d’ésser un punt d’encontre, un espai de formació, informació, intercanvi, recerca i foment de la música en tots els seus aspectes (pedagògic, cultural, divulgatiu, educatiu, informatiu, humanístic, teòric, pràctic, de coordinació, de projecció..).

És membre de la ISME (International Society for Music Education).

Entitat amb Conveni amb la UIB pel qual s'atorga reconeixement als ensenyaments o activitats organitzats pel Forum Musicae.

Entitat col·laboradora del Centre de Professorat de Palma pel que fa a l'organització dels cursos de formació del professorat de música.


Funcions

Respondre a la necessitat de l’existència d’un centre dinamitzador de la vida musical de les Illes Balears des de tots els seus aspectes.

Ésser un centre obert a totes les persones i grups relacionats amb el camp de la formació i divulgació de la música.
Elaborar projectes que beneficiïn la difusió i la qualitat de l’ensenyament musical que la nostra societat necessita.
Coordinar i canalitzar esforços del professorat, alumnes, joves intèrprets…
Intercanviar experiències i problemàtiques que afecten el sector.
Complir una funció social de foment i divulgació de la cultura artística.
Projectar i representar la tasca feta des de les Balears davant els organismes internacionals.
Promocionar els joves intèrprets, comptant amb una formació orquestral permanent: “ARS MUSICAE” Orquestra de Cambra de Joves Intèrprets i l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans
Afavorir activitats que facilitin l'intercanvi i la relació entre joves dels diferents territoris del mateix àmbit cultural
 
  Àmbits d'actuació
 

Les seves línies d’actuació se centren en els àmbits següents:

Ensenyament musical de règim general (primària, secundària, batxiller musical, centres integrats).

Ensenyament musical de règim especial (escoles de música i conservatori).

Joves intèrprets.

Recerca de noves estratègies educatives i de treball.

Divulgació de la cultura artística.

Foment de la música des de la infància.

Formació del professorat.

Estudiants de música.

 
  Activitats
 
 

Conferències, jornades, intercanvis culturals, cursets de formació i d’especialització, classes magistrals, recerca de noves estratègies educatives i de treball, exposició de materials, coordinació de tasques i projectes duts a terme des de diferents sectors del món de la pedagogia musical per unificar esforços, millores per als estudiants de música, desenvolupament del programa “Música per a la pau” de la UNESCO.

En definitiva, tot tipus d’activitats que beneficiïn l’ensenyament com a única eina per aconseguir, en la mesura en què en som responsables, una societat més culta.

Concerts de l’Orquestra de Joves Intèrprets “Ars Musicae” amb la finalitat de promocionar els músics novells.
Encontres de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans.
           

Plaça de l'Hospital, 4. Casal d'Entitats.
07012 Palma de Mallorca. Illes Balears.
Fax 0034 971 219641


© Forum Musicae2003 - Disseny MDM Produccions